Såhär lagar du en trasig toalett
Att laga en trasig toalett kan vara en överkomlig uppgift med rätt kunskap och verktyg. Här är vår guide för att hjälpa dig att åtgärda vanliga problem med toaletter.
 1. Identifiera problemet: Innan du börjar laga toaletten måste du identifiera det specifika problemet. Vanliga problem inkluderar läckande vatten, svårt att spola eller en trasig spolmekanism.
 2. Stäng av vattenförsörjningen: Hitta avstängningsventilen som förser toaletten med vatten och stäng av den genom att vrida ventilen medsols. Spola toaletten för att tömma vattnet från tanken och skålen.
 3. Ta bort toalettens tanklock: Lyft av toalettens tanklock och placera det på en säker plats. Detta ger dig tillgång till toalettens inre delar.
 4. Kontrollera spolkedjan och flottören: Om toaletten har svårt att spola eller om spolmekanismen är bruten, undersök spolkedjan och flottören. Se till att kedjan inte är trasslad eller av, och kontrollera att flottören rör sig fritt.
 5. Justera spolmekanismen: Om toaletten inte spolar ordentligt, justera spolmekanismen. Det kan kräva att du böjer eller byter ut delar för att säkerställa att mekanismen fungerar smidigt.
 6. Kontrollera vattennivån: Se till att vattnet i toalettens tank når den markerade nivån. Justera behovet genom att böja spolarmen eller justera flottören så att vattenfyllningen är korrekt.
 7. Byt ut trasiga delar: Om du har identifierat trasiga eller slitna delar, byt ut dem. Det kan inkludera att byta ut spolkedjan, flottören, eller spolmekanismen. Många reservdelar finns tillgängliga på byggvaruhus eller VVS-affärer.
 8. Kontrollera vattentillförseln och packningen: Om toaletten läcker, kontrollera vattentillförseln under toaletten och se till att det inte finns några synliga läckor. Byt ut eventuella skadade packningar för att förhindra läckage.
 9. Använd en toalettavloppsslang: Om det finns en blockering i toaletten kan du använda en toalettavloppsslang för att bryta upp blockeringen. För in slangen i avloppet och veva för att bryta upp och spola bort eventuella hinder.
 10. Kontrollera vattentätningen: Kontrollera vattentätningen mellan toalettens tank och skål. Om det finns tecken på läckage, byt ut vaxringen för att säkerställa en korrekt tätning.
 11. Testa toaletten: Slå på vattenförsörjningen och fyll toalettens tank. Testa toaletten genom att spola och se till att vattnet rinner fritt och att problemen har åtgärdats.
 12. Rengör och avsluta: Efter att du har löst problemen och testat toaletten, rengör området runt toaletten. Sätt tillbaka tanklocket och se till att allt är i ordning innan du använder toaletten igen.
Att laga en trasig toalett kan vara en överkomlig uppgift med lite tålamod och grundläggande verktyg. Genom att följa dessa steg kan du spara pengar på professionell hjälp och återställa toalettens funktion på egen hand. Om problemet kvarstår eller om du känner dig osäker, kontakta en professionell VVS-tekniker för ytterligare assistans.

Boka rörmokare  2 timmar för endast 1990:-